Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Žlebnik, L.
Pleistocen Kranjskega, Sorškega in Ljubljanskega polja
1971. Geologija 14, 5-51

Rman, N., Brenčič, M.
Geologija Planine pri Jezeru z okolico
2008. Geologija 51/1, 5-12

Križnar, M., Preisinger, D.
Novo najdišče pleistocenske sesalske favne v kamnolomu pri Črnem Kalu (Primorska, Slovenija) ter problematika zaščite in ohranjanja najdišč v kamnolomih
2017. Geologija 60/1, 87-97

Pohar, V.
Marovška zijalka
1976. Geologija 19, 107-123

Turk, J.
Ugotavljanje sedimentacijskih vrzeli v jamskih sedimentih – primer iz jame Divje babe I (Slovenija)
2011. Geologija 54/1, 121-128

Osole, F.
Analiza pleistocenskih jamskih sedimentov: predavanje Franca Osoleta dne 26. II. 1958
1959. Geologija 5, 123-128

Kuščer, D.
Prispevek h glacialni geologiji radovljiške kotline
1955. Geologija 3, 136-150

Pohar, V.
Pleistocenska favna iz Jame pod Herkovimi pečmi
1981. Geologija 24/2, 241-284

Žlebnik, L.
Vpliv geoloških dogajanj v pleistocenu na površinske in podzemne vode
1990. Geologija 33, 289-298

Grimšičar, A.
Obvestilo o raziskavanju pleistocena v radovljiški kotlini
1953. Geologija 1, 300-301

Bavec, M.
Po kvartarju…kvartar
2007. Geologija 50/2, 343-346