Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Žlebnik, L.
Pleistocen Kranjskega, Sorškega in Ljubljanskega polja
1971. Geologija 14, 5-51

Rman, N., Brenčič, M.
Geologija Planine pri Jezeru z okolico
2008. Geologija 51/1, 5-12

Križnar, M., Preisinger, D.
Novo najdišče pleistocenske sesalske favne v kamnolomu pri Črnem Kalu (Primorska, Slovenija) ter problematika zaščite in ohranjanja najdišč v kamnolomih
2017. Geologija 60/1, 87-97

Pohar, V.
Marovška zijalka
1976. Geologija 19, 107-123

Turk, J.
Ugotavljanje sedimentacijskih vrzeli v jamskih sedimentih – primer iz jame Divje babe I (Slovenija)
2011. Geologija 54/1, 121-128

Osole, F.
Analiza pleistocenskih jamskih sedimentov: predavanje Franca Osoleta dne 26. II. 1958
1959. Geologija 5, 123-128

Kuščer, D.
Prispevek h glacialni geologiji radovljiške kotline
1955. Geologija 3, 136-150

Pohar, V.
Pleistocenska favna iz Jame pod Herkovimi pečmi
1981. Geologija 24/2, 241-284

Žlebnik, L.
Vpliv geoloških dogajanj v pleistocenu na površinske in podzemne vode
1990. Geologija 33, 289-298

Grimšičar, A.
Obvestilo o raziskavanju pleistocena v radovljiški kotlini
1953. Geologija 1, 300-301

Bavec, M.
Po kvartarju…kvartar
2007. Geologija 50/2, 343-346