Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mikuž, V.
Največja korona fosilnega morskega ježka na Slovenskem
2010. Geologija 53/2, 153-164

Aničić, B., Ogorelec, B., Kralj, P., Mišič, M.
Litološke značilnosti terciarnih plasti na Kozjanskem
2002. Geologija 45/1, 213-246

Aničić, B., Ogorelec, B.
Badenijski rodolit na Kozjanskem
1994/95. Geologija 37/38, 225-249

Oblak, K.
Najpogostejše srednjemiocenske rotaliine (podred Rotaliina, Foraminifera) Kozjanskega (vzhodna Slovenija)
2007. Geologija 50/2, 293-322