Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Munda, M.
Geološko kartiranje med Hrastnikom in Laškim
1953. Geologija 1, 37-89

Strgar, I.
Zadnje rudarsko - geološke raziskave in razlogi za zapiranje rudnika Laško
2003. Geologija 46/1, 141-158

Peternel, T., Šinigoj, J., Komac, M., Jemec Auflič, M., Krivic, M.
Izpostavljenost prebivalstva, objektov in infrastrukture zaradi pojavljanja zemeljskih plazov – primer petih slovenskih občin
2014. Geologija 57/2, 193-202

Faninger, E.
Magmatske kamnine v Kamniških alpah in pri Laškem
1961. Geologija 7, 197-225