Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mikuž, V.
Pregled novih vrst eocenskih morskih ježkov iz Istre, opisanih v 19. in 20. stoletju
2008. Geologija 51/1, 13-28

Mikuž, V., Pavlovec, R.
Morski ježek Amblypygus dilatatus iz spodnjeeocenskega apnenca v kamnolomu Griža v dolini reke Rižane
2004. Geologija 47/1, 15-21

Mikuž, V.
Clypeaster scillae Desmoulins, 1837 iz miocenskih plasti pri Podgračenem
1998. Geologija 41, 109-116

Mikuž, V.
Morska ježka iz oligocenskih plasti pri Češnjici blizu Poljšice
1999. Geologija 42, 117-122

Mikuž, V.
Največja korona fosilnega morskega ježka na Slovenskem
2010. Geologija 53/2, 153-164

Mikuž, V.
Skutele iz miocenskih skladov Slovenije
2009. Geologija 52/2, 205-212

Mikuž, V.
Eocenski morski ježki iz najdišča Plače pri Ajdovščini
2007. Geologija 50/2, 269-284