Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Holzer, H. L., Ramovš, A.
Nove spodnjepermske rugozne korale v Karavankah
1979. Geologija 22/1, 1-20

Pečar, J.
Zgornjekarbonski in permijski mezolobidni honetacejski brahiopodi v Karavankah (Jugoslavija) in Karnijskih Alpah (Italija)
1987. Geologija 28/29, 9-53

Dolenec, T., Buser, S., Dolenec, M.
Permsko - triasna meja v Karavankah : variabilnost izotopske sestave v karbonatnih kamninah Košutnikovega potoka in Brsnine
1998. Geologija 41, 17-27

Gale, L.
Retijska foraminiferna združba dachsteinskega apnenca Begunjščice (enota Košuta, vzhodne Južne Alpe)
2012. Geologija 55/1, 17-44

Križnar, M.
Zob paleozojskega morskega psa rodu Glikmanius (Chondrichthyes, Ctenacanthidae) iz Karavank (Slovenija)
2015. Geologija 58/1, 57-62

Bole, B.
Karbonatne kamnine Pece
2002. Geologija 45/1, 59-69

Faninger, E., Štrucl, I.
Granitni in tonalitni pas v Vzhodnih Karavankah
1978. Geologija 21/1, 81-87

Mioč, P., Šribar, L.
Jurski skladi v severnih Karavankah
1975. Geologija 18, 87-98

Ramovš, A.
Dva nova zgornjekarbonska petalodontna zoba (Chondrichthyes) iz Karavank Slovenije
1997. Geologija 40, 109-112

Hahn, G., Hahn, R.
Nov prispevek o gželijskih trilobitih v zahodnih Karavankah
1983. Geologija 26, 109-115

Buser, S., Forke, H. C.
Lower Permian conodonts from the Karavanke Mts. (Slovenia)
1994/95. Geologija 37/38, 153-171

Faninger, E.
Karavanški tonalit
1976. Geologija 19, 153-210

Jež, J., Mikoš, M., Trajanova, M., Kumelj, Š., Budkovič, T., Bavec, M.
Vršaj Koroška Bela – Rezultat katastrofičnih pobočnih dogodkov
2008. Geologija 51/2, 219-227

Novak, M.
Sedimentacijsko okolje zgornjekarbonskih in spodnjepermskih plasti v Karavankah (Južne Alpe, Slovenija)
2007. Geologija 50/2, 247-268

Šribar, L.
Kredne plasti v vzhodnih podaljških Karavank in Posavskih gub
1981. Geologija 24/2, 303-317

Kastelic, V.
Strukturne razmere v coni Savskega preloma na območju Zahodnih Karavank
2007. Geologija 50/2, 323-334

Celarc, B.
Tektonski stik med paleozojskimi in triasnimi kamninami pod Podolševo
2002. Geologija 45/2, 341-346

Anko, K. P.
Zgornjekarbonski spiriferidni brahiopodi Karavank
2007. Geologija 50/2, 427-444