Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Rman, N., Brenčič, M.
Geologija Planine pri Jezeru z okolico
2008. Geologija 51/1, 5-12

Pavlovec, R.
Ferdinand Seidl o Slatenski plošči pred 70 leti
1999. Geologija 42, 19-26

Ramovš, A., Kochansky Devidé, V.
Karbonske in permske plasti v severnih Julijskih Alpah
1979. Geologija 22/1, 21-54

Skaberne, D., Kralj, P., Budkovič, T.
Tla na zgornjetriasnih karbonatnih kamninah Zahodnih Karavank in visokih planot Julijskih Alp
2009. Geologija 52/1, 49-68

Ramovš, A.
Razvoj karnijske stopnje v vzhodnem delu severnih Julijskih Alp
1988. Geologija 30, 67-82

Ramovš, A., Kochansky Devidé, V.
Karbonske in permske plasti pri Logu v Julijskih Alpah
1981. Geologija 24/1, 91-107

Komac, M., Bavec, M.
Opazovanje vertikalne komponente recentnih premikov v Julijskih Alpah s PSInSAR metodo
2007. Geologija 50/1, 097-110

Ogorelec, B., Buser, S.
Razvoj dachsteinskega apnenca na Krnu v Julijskih Alpah
1996. Geologija 39, 133-157

Celarc, B.
Problematika "cordevolskih" apnencev in dolomitov v slovenskih Južnih Alpah
2004. Geologija 47/2, 139-149

Radoičić, R., Buser, S.
Biostratigrafija zgornjekrednih pelagičnih apnencev okolice Bovca v Julijskih Alpah
2004. Geologija 47/2, 151-177

Dolenec, T., Pezdič, J., Ogorelec, B., Mišič, M.
Izotopska sestava kisika in ogljika v recentnem sedimentu iz Blejskega jezera in v pleistocenski jezerski kredi Julijskih Alp
1984. Geologija 27, 161-170

Rožič, B., Gale, L., Kolar Jurkovšek, T.
Razširjenost zgornjenorijske do retijske Slatniške formacije v Tolminskem pokrovu, vzhodne Južne Alpe
2013. Geologija 56/2, 175-186

Ramovš, A.
Razvoj ladinijske stopnje v severnih Julijskih Alpah
1990. Geologija 31/32, 241-266

Jurkovšek, B., Šribar, L., Ogorelec, B., Kolar Jurkovšek, T.
Pelagične jurske in kredne plasti v zahodnem delu Julijskih Alp
1990. Geologija 31/32, 285-328

Ramovš, A.
Prvo najdišče brahiopodov v vrhnjih tuvalskih apnencih (zgornji karnij) severnoalpskega hallstattskega razvoja v Julijskih Alpah
2001. Geologija 44/2, 291-294

Janež, J.
Veliki kraški izviri v zgornjem Posočju
2002. Geologija 45/2, 393-400

Klein, V.
Prethodna analiza morfostrukturnih odnosa na području Julijskih i Savinjskih Alpa
1974. Geologija 17, 547-549

Vreča, P., Muri, G.
Izotopska sestava sedimentiranega organskega ogljika in dušika kot indikator trofičnega razvoja visokogorskih jezer v Julijskih Alpah
2002. Geologija 45/2, 607-612