Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Pavšič, J.
Nanoplankton v zgornjekrednih in paleocenskih plasteh na Goriškem
1977. Geologija 20, 33-83

Kralj, P.
Apofilit iz zgornjepliocenskih vulkanoklastitov Grada v severovzhodni Sloveniji
1999. Geologija 42, 151-158

Strgar, I.
Raziskave glin za proizvodnjo poroznih opečnih izdelkov na območju Bomčevega Brega na Goričkem
2004. Geologija 47/2, 291-300

Ciglar, K., Filipič, Š.
Kremenov pesek in prod Goričkega Prekmurja
1988. Geologija 30, 333-342

Žlebnik, L.
Hidrogeološke razmere v Nuskovi na Goričkem
1974. Geologija 17, 477-491