Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kotnik, J., Covelli, S., Piani, R., Gibičar, D., Logar, M., Horvat, M., Brambati, A.
Vloga reke Soče pri vnosu živosrebrovih spojin v Tržaški zaliv
2006. Geologija 49/1, 113-121

Šercelj, A.
Pelod v kvartarnih sedimentih Soške doline
1981. Geologija 24/1, 129-147

Pavšič, J.
Zgornjekredni in paleocenski apneni nanoplankton v Posočju
1979. Geologija 22/2, 225-276

Janež, J.
Veliki kraški izviri v zgornjem Posočju
2002. Geologija 45/2, 393-400

Kuščer, D., Grad, K., Nosan, A., Ogorelec, B.
Geološke raziskave soške doline med Bovcem in Kobaridom
1974. Geologija 17, 425-476