Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Teršič, T., Miler, M., Gaberšek, M., Gosar, M.
Vsebnosti arzena in nekaterih drugih prvin v potočnih sedimentih in vodah porečja Medije, osrednja Slovenija
2018. Geologija 61/1, 5-24

Bidovec, M.
Antimonovo rudišče Lepa njiva
1980. Geologija 23/2, 285-313

Mlakar, I.
O litološki, stratigrafski in strukturni kontroli orudenja ter o starosti antimonovega rudišča Lepa Njiva
1990. Geologija 33, 353-395

Kostelka, L.
Pregled raziskovalnih metod za Pb-Zn in antimonovo rudišče, Avstrija
1972. Geologija 15, 405-417

Iskra, M., Drovenik, F., Štrucl, I.
Geološke raziskave svinca, cinka in antimona
1974. Geologija 17, 517-519