Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Pavlovec, R., Pavšič, J., Vrabac, S.
Spodnji eocen na Majevici severno od Tuzle (NE Bosna)
2005. Geologija 48/1, 5-11

Radoičić, R.
Acicularia tavnae sp. nov. and other Acetabulariaceae from the Palaeocene of eastern Majevica (NE Bosnia, Dinarides)
1991. Geologija 34, 57-75

Pamić, J.
Alpinske i predalpinske metamorfne stijene Prosare u sjevernoj Bosni
1991. Geologija 34, 255-264

Barić, L.
Hialofan iz Zagrlskega Potoka pri Busovači (Bosna)
1972. Geologija 15, 281-285