Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mlakar, I.
Problematika paleozojskih skladov in rekonstrukcija srednjepermskega sedimentacijskega bazena v zahodni Sloveniji
2003. Geologija 46/1, 5-39

Mlakar, I.
Grödenska formacija v okolici Škofje Loke
2002. Geologija 45/1, 7-23

Mittempergher, M.
Paleografski, litološki in strukturni pregled nahajališč urana v Alpah
1972. Geologija 15, 63-76

Grad, K., Protić, M., Radošević, S.
Terigeni permski sedimenti in uranonosna formacija
1972. Geologija 15, 77-90

Radošević, S., Jokanović, V., Ristić, M.
Rudišče urana Žirovski vrh
1972. Geologija 15, 91-93

Omaljev, V.
Eksploatacijsko raziskovanje v uranovem rudišču Žirovski vrh
1969. Geologija 12, 107-152

Skaberne, D.
Faciesi, razvoj in interpretacija sedimentacijskega okolja uranonosnega Brebovniškega člena Grödenske formacije na območju Žirovskega vrha
2002. Geologija 45/1, 163-188

Raslan, M. F.
Mineralogical and geochemical characteristics of uranium-rich fluorite in El-Missikat mineralized granite, Central Eastern Desert, Egypt
2009. Geologija 52/2, 213-220

Budkovič, T.
Sedimentološka kontrola uranove rude na Žirovskem vrhu
1980. Geologija 23/2, 221-226

Mlakar, I.
Uranonosna struktura Valentin-Javorje
2001. Geologija 44/2, 229-242

Mlakar, I.
Grödenska formacija na območju Radeč
2001. Geologija 44/2, 243-261

Omaljev, V.
Problematika određivanja geohemijskog fona i šuma na primeru raspodele urana u sedimentima Žirovskog vrha
1987. Geologija 28/29, 271-291

Omaljev, V.
Raspodela U, Th i K u alevrolitima, psamitima i psefitima Žirovskog vrha
1982. Geologija 25/2, 289-307

Lukacs, E.
Geološko rudarske raziskave uranovega rudišča Žirovski vrh
1974. Geologija 17, 522-523

Benedik, P.
Predkoncentracija uranove rude z radiometrično separacijo
1974. Geologija 17, 524-525