Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mlakar, I.
Problematika paleozojskih skladov in rekonstrukcija srednjepermskega sedimentacijskega bazena v zahodni Sloveniji
2003. Geologija 46/1, 5-39

Mlakar, I.
Grödenska formacija v okolici Škofje Loke
2002. Geologija 45/1, 7-23

Mittempergher, M.
Paleografski, litološki in strukturni pregled nahajališč urana v Alpah
1972. Geologija 15, 63-76

Grad, K., Protić, M., Radošević, S.
Terigeni permski sedimenti in uranonosna formacija
1972. Geologija 15, 77-90

Radošević, S., Jokanović, V., Ristić, M.
Rudišče urana Žirovski vrh
1972. Geologija 15, 91-93

Omaljev, V.
Eksploatacijsko raziskovanje v uranovem rudišču Žirovski vrh
1969. Geologija 12, 107-152

Skaberne, D.
Faciesi, razvoj in interpretacija sedimentacijskega okolja uranonosnega Brebovniškega člena Grödenske formacije na območju Žirovskega vrha
2002. Geologija 45/1, 163-188

Raslan, M. F.
Mineralogical and geochemical characteristics of uranium-rich fluorite in El-Missikat mineralized granite, Central Eastern Desert, Egypt
2009. Geologija 52/2, 213-220

Budkovič, T.
Sedimentološka kontrola uranove rude na Žirovskem vrhu
1980. Geologija 23/2, 221-226

Mlakar, I.
Uranonosna struktura Valentin-Javorje
2001. Geologija 44/2, 229-242

Mlakar, I.
Grödenska formacija na območju Radeč
2001. Geologija 44/2, 243-261

Omaljev, V.
Problematika određivanja geohemijskog fona i šuma na primeru raspodele urana u sedimentima Žirovskog vrha
1987. Geologija 28/29, 271-291

Omaljev, V.
Raspodela U, Th i K u alevrolitima, psamitima i psefitima Žirovskog vrha
1982. Geologija 25/2, 289-307

Lukacs, E.
Geološko rudarske raziskave uranovega rudišča Žirovski vrh
1974. Geologija 17, 522-523

Benedik, P.
Predkoncentracija uranove rude z radiometrično separacijo
1974. Geologija 17, 524-525