Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Drovenik, M.
Razvoj magmatskih in piroklastičnih kamenin v okolici bakrovega rudišča Bor
1968. Geologija 11, 5-127

Mlakar, I.
Problematika paleozojskih skladov in rekonstrukcija srednjepermskega sedimentacijskega bazena v zahodni Sloveniji
2003. Geologija 46/1, 5-39

Mlakar, I.
Grödenska formacija v okolici Škofje Loke
2002. Geologija 45/1, 7-23

Drovenik, M.
Bakrovo rudišče Gornja Lipa
1958. Geologija 4, 63-78

Drovenik, M., Grad, K., Drovenik, F.
Rudonosne bakrove plasti
1972. Geologija 15, 95-107

Unger, H.
Nahajališče bakra in pirita v Severnih Alpah
1972. Geologija 15, 141-157

Drovenik, M.
Kontaktno metamorfni pojavi in orudenenje območja Potoj Čuka-Valja Saka
1955. Geologija 3, 151-180

Gaberšek, M., Grčman, H., Gosar, M.
Mineralna sestava, pedološke lastnosti in frakcionacija izbranih kemičnih elementov v tleh v Mariboru
2020. Geologija 63/2, 177-191

Mlakar, I.
Grödenska formacija na območju Radeč
2001. Geologija 44/2, 243-261

Drovenik, M.
Prispevek k poznavanju rudnih klastov iz rudnega telesa Novo okno v bakrovem rudišču Bor
1992. Geologija 35, 287-318

Mlakar, I.
Nekaj novih podatkov o rudiščih Češnjice in Zlatenek
1994/95. Geologija 37/38, 377-390