Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Budkovič, T.
Raziskave na Žirovskem vrhu po modelu geokemične celice
1981. Geologija 24/1, 7-23

Radošević, S., Jokanović, V., Ristić, M.
Rudišče urana Žirovski vrh
1972. Geologija 15, 91-93

Omaljev, V.
Eksploatacijsko raziskovanje v uranovem rudišču Žirovski vrh
1969. Geologija 12, 107-152

Skaberne, D.
Faciesi, razvoj in interpretacija sedimentacijskega okolja uranonosnega Brebovniškega člena Grödenske formacije na območju Žirovskega vrha
2002. Geologija 45/1, 163-188

Skaberne, D.
Cirkon v grödenskem peščenjaku z območja Žirovskega vrha in Sovodnja
1998. Geologija 41, 165-190

Grad, K., Ogorelec, B.
Zgornjepermske, skitske in anizične kamenine na žirovskem ozemlju
1980. Geologija 23/2, 189-220

Budkovič, T.
Sedimentološka kontrola uranove rude na Žirovskem vrhu
1980. Geologija 23/2, 221-226

Omaljev, V.
Problematika određivanja geohemijskog fona i šuma na primeru raspodele urana u sedimentima Žirovskog vrha
1987. Geologija 28/29, 271-291

Omaljev, V.
Raspodela U, Th i K u alevrolitima, psamitima i psefitima Žirovskog vrha
1982. Geologija 25/2, 289-307

Beguš, T.
Izračun stabilnosti nekaterih objektov rudnika urana Žirovski vrh
2002. Geologija 45/2, 299-304

Antonijević, A.
Klivaža - prevladujoč strukturni element v grödenskem peščenjaku Žirovskega vrha
1967. Geologija 10, 313-321

Jelen, B., Budkovič, T., Grad, K.
Crucisaccites variosulcatus Djupina v permskih plasteh uranovega rudišča Žirovski vrh
1981. Geologija 24/2, 319-325

Lukacs, E.
Geološko rudarske raziskave uranovega rudišča Žirovski vrh
1974. Geologija 17, 522-523