Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Placer, L., Jamšek, P.
Ilirskobistrški fosilni plaz – mesto na plazu
. Geologija , 223-228

Placer, L., Jamšek, P.
Ilirskobistriški fosilni plaz – mesto na plazu
2011. Geologija 54/2, 223-228

Šribar, V.
Nekatere geomorfološke spremembe pri Izoli, dokumentirane z arheološkimi najdbami
1967. Geologija 10, 271-277

Komac, M.
Primerjava digitalnega modela reliefa (DMR), senčenega z monokromatsko svetlobo iz stacionarnega vira in multispektralno senčenega DMR iz več smeri na območju Slovenije
2000. Geologija 43/2, 293-299

Komac, M.
Geohazard map of the central Slovenia – the mathematical approach to landslide prediction
2003. Geologija 46/2, 367-372