Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Placer, L., Mihevc, A., Rižnar, I.
Tektonika in gravitacijski pojavi (Nanos, Slovenija)
2021. Geologija 64/1, 35-63

Mencin Gale, E., Jamšek Rupnik, P., Trajanova, M., Gale, L., Bavec, M., Anselmetti, F. S., Šmuc, A.
Provenienca in morfostratigrafija pliocensko-kvartarnih sedimentov v Celjskem in Dravsko-Ptujskem bazenu (vzhodna Slovenija)
2019. Geologija 62/2, 189-218

Placer, L., Jamšek, P.
Ilirskobistrški fosilni plaz – mesto na plazu
. Geologija , 223-228

Placer, L., Jamšek, P.
Ilirskobistriški fosilni plaz – mesto na plazu
2011. Geologija 54/2, 223-228

Šribar, V.
Nekatere geomorfološke spremembe pri Izoli, dokumentirane z arheološkimi najdbami
1967. Geologija 10, 271-277

Komac, M.
Primerjava digitalnega modela reliefa (DMR), senčenega z monokromatsko svetlobo iz stacionarnega vira in multispektralno senčenega DMR iz več smeri na območju Slovenije
2000. Geologija 43/2, 293-299

Komac, M.
Geohazard map of the central Slovenia – the mathematical approach to landslide prediction
2003. Geologija 46/2, 367-372