Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kralj, P.
Peperit dacita in meljevca iz Trličnega pri Rogatcu
2006. Geologija 49/1, 85-90

Kralj, P.
Vulkanoklastične kamnine v vrtini Tdp-1/84 Trobni Dol, vzhodna Slovenija
1998. Geologija 41, 135-155

Kralj, P.
Apofilit iz zgornjepliocenskih vulkanoklastitov Grada v severovzhodni Sloveniji
1999. Geologija 42, 151-158

Kralj, P.
Litofacialne značilnosti smrekovških vulkanoklastitov (severna Slovenija)
1996. Geologija 39, 159-191

Grimšičar, A.
Zeoliti v oligocenskih tufih med Mozirjem in Celjem
1967. Geologija 10, 239-245

Kralj, P.
Zeoliti v vulkanoklastičnih kamninah smrekovškega podgorja (severna Slovenija)
1997. Geologija 40, 247-281

Kralj, P.
Kalijevi glinenci v vulkanoklastičnih kamninah s Smrekovca kot stranski produkt reakcije nadomeščanja laumontita po analcimu
2001. Geologija 44/2, 325-330