Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Dolenec, T., Pezdič, J., Ogorelec, B., Mišič, M.
Izotopska sestava kisika in ogljika v recentnem sedimentu iz Blejskega jezera in v pleistocenski jezerski kredi Julijskih Alp
1984. Geologija 27, 161-170

Pavlovec, R.
Mehkužci iz jezerske krede na Ljubljanskem barju
1967. Geologija 10, 167-187

Pavlovec, R.
Prva najdba vrste Sphaerium rivicola (Lamarck) v jezerski kredi na Ljubljanskem barju
1973. Geologija 16, 235-236