Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kolar-Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Holoturijski skleriti iz karnijskih plasti okolice Mežice
2009. Geologija 52/1, 5-10

Cimerman, F., Pavlovec, R., Pavšič, J., Todesco, L.
Biostratigrafija paleogenskih plasti v Goriških brdih
1974. Geologija 17, 7-130

Ogorelec, B., Drobne, K., Jurkovšek, B., Dolenec, T., Toman, M.
Paleocenske plasti Liburnijske formacije v profilu Čebulovica (NW Jadransko-dinarska platforma)
2001. Geologija 44/1, 15-65

Oblak Brown, K.
Badenijske pappinide in uvigerinide z jugozahodnega obrobja Panonskega bazena (vzhodna Slovenija)
2011. Geologija 54/1, 41-54

Rijavec, L.
Biostratigrafija miocena v Slovenskih goricah
1976. Geologija 19, 53-82

Kolar-Jurkovšek, T.
Zgornjetriasni konodonti Slovenskega bazena in njihov evolucijski razvoj
2011. Geologija 54/1, 81-90

Ramovš, A., Rebek, R.
Razvoj jurskih skladov med Mežico in Slovenj Gradcem
1970. Geologija 13, 105-114

Dozet, S., Šribar, L.
Biostratigrafija jurskih plasti južno od Prezida v Gorskem kotaru
1981. Geologija 24/1, 109-126

Šribar, L.
Biostratigrafija mejnih plasti med juro in kredo v južni Sloveniji
1979. Geologija 22/1, 113-116

Dozet, S., Šribar, L.
Spodnjekredna plitvomorska sedimentacija, favna in flora na Dinarski karbonatni platformi med Logatcem, Krko in Kolpo (južnovzhodna Slovenija)
1997. Geologija 40, 153-185

Šribar, L.
O sedimentih na meji kreda-terciar v južni Sloveniji
1967. Geologija 10, 161-166

Jurkovšek, B.
Biostratigrafija karnijske stopnje v okolici Mežice
1978. Geologija 21/2, 173-208

Dozet, S., Šribar, L.
Biostratigrafija plitvovodnih jurskih plasti južnovzhodne Slovenije
1997. Geologija 40, 187-221

Ramovš, A.
Zgornjetriasna konodontna stratigrafija v Sloveniji. Rezultati lastnih raziskav
1997. Geologija 40, 223-232

de Capoa, P., Polovder, S., Radoičić, R.
Integrated biostratigraphy of the Novi Pazar Campanian/Maastrichtian sequence (Vardar Zone)
1997. Geologija 40, 233-240

Novak, M.
Sedimentacijsko okolje zgornjekarbonskih in spodnjepermskih plasti v Karavankah (Južne Alpe, Slovenija)
2007. Geologija 50/2, 247-268

Šribar, L.
Biostratigrafija spodnjekrednih plasti na Logaški planoti
1979. Geologija 22/2, 277-308

Jelen, B.
Današnji pogled na biostratigrafijo
1990. Geologija 31/32, 347-349

Drobne, K., Ćosović, V., Robinson, E.
Velike miliolide zgornje krede in paleogena skozi prostor in čas
2002. Geologija 45/2, 359-366

Ramovš, A.
Biostratigrafske značilnosti triasa v Sloveniji
1973. Geologija 16, 379-388

Rižnar, I., Miletić, D., Verbič, T., Horvat, A.
Srednjemiocenske kamnine severnega pobočja Gorjancev med Čatežem in Kostanjevico
2002. Geologija 45/2, 531-536