Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kanduč, T.
Hidrogeokemijske značilnosti reke Idrijce
2008. Geologija 51/1, 39-49

Turk, J.
Hidrogeologija Gradišnice in Gašpinove jame v kraškem vodonosniku med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice
2008. Geologija 51/1, 51-58

Schneider, H.
Problemi pri aktiviranju in transportu svičevo-cinkovih rudišč v srednjetriasnih plasteh vzhodnih Alp
1972. Geologija 15, 217-219

Pavšič, J.
Zgornjekredni in paleocenski apneni nanoplankton v Posočju
1979. Geologija 22/2, 225-276

Premru, U.
Geološka zgradba osrednje Slovenije
1980. Geologija 23/2, 227-278

Pavlovec, R.
Plasti z Amussium duodecimlamellatum (Bronn) iz Male Pirešice v Savinjski dolini
1973. Geologija 16, 227-234

Svetina, M., Justin, B., Druks, P., Gosar, M.
Ocena emisij živega srebra v slovensko okolje v letu 2001
2002. Geologija 45/2, 541-546

Trotošek, S.
Geološka zgradba ozemlja severno od Šmarjeških Toplic
2002. Geologija 45/2, 585-588