Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kuščer, D.
Zagorski terciar
1967. Geologija 10, 5-85

Čarman, M.
Bočno razširjanje kot posebna oblika gibanja tal na območju Doline v občini Puconci
2014. Geologija 57/1, 63-70

Gregorič, V.
Nastanek tal na triadnih dolomitih
1969. Geologija 12, 201-230

Grimšičar, A.
O montmorillonitnih glinah na Dolenjskem
1954. Geologija 2, 233-241

Strgar, I.
Raziskave glin za proizvodnjo poroznih opečnih izdelkov na območju Bomčevega Brega na Goričkem
2004. Geologija 47/2, 291-300

Dolinar, B., Trauner, L.
Mehanske lastnosti vezljivih zemljin v odvisnosti od količine vode in mineralne sestave
2003. Geologija 46/2, 307-312

Dolinar, B.
Vpliv strukture glin na njihove mehanske lastnosti
2006. Geologija 49/2, 339-346

Dolinar, B.
Vloga mineralogije v mehaniki zemljin
2002. Geologija 45/2, 347-352

Žnidaršič, M., Dolinar, B.
Ocena koeficientov vodoprepustnosti zasičenih glin na osnovi njihovih fizikalnih lastnosti
2007. Geologija 50/2, 487-495

Štern, J., Lapajne, V.
Geološke raziskave gline in kremenovega peska v Globokem
1974. Geologija 17, 531-533

Rokavec, D.
Geološke raziskave glinišča in preiskave kakovosti glin iz okolice Pragerskega
2002. Geologija 45/2, 537-540