Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Radoičić, R.
Jurski mikrofacies v zunanjih Dinaridih
1966. Geologija 9, 5-378

Oprčkal, P., Gale, L., Kolar Jurkovšek, T., Rožič, B.
Dokaz za norijsko-retijsko natezno tektoniko v Slovenskem bazenu (Južne Alpe)
2012. Geologija 55/1, 45-56

Novak, M.
Zgornjetriasne in spodnjejurske plasti na območju Podutika pri Ljubljani
2003. Geologija 46/1, 65-74

Reháková, D., Rožič, B.
Kalpionelidna biostratigrafia in sedimentacija Biancone apnenca Rudniške antiklinale (Posavske gube, vzhodna Slovenija)
2019. Geologija 62/1, 89-101

Kolar-Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Konodontna conacija spodnjetriasnih plasti Slovenije
2015. Geologija 58/2, 155-174

Dozet, S., Ogorelec, B.
Mlajše paleozojske, mezozojske in terciarne oolitne in onkolitne plasti v Sloveniji – Pregled
2012. Geologija 55/2, 181-208

Pamić, J.
Kredno-tercijarne granitne i metamorfne stijene u dodirnom području sjevernih Dinarida i Panonskog strukturnog kompleksa
1987. Geologija 28/29, 219-237

Placer, L.
Strukturne posebnosti severne Istre
2005. Geologija 48/2, 245-251

Novak, M.
Skitijske plasti Toškega Čela
2001. Geologija 44/2, 295-303

Trotošek, S.
Geološka zgradba ozemlja severno od Šmarjeških Toplic
2002. Geologija 45/2, 585-588