Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Trajanova, M.
Pomen milonitov in filonitov Pohorja in Kobanskega
2002. Geologija 45/1, 149-162

Premru, U.
Geološka zgradba osrednje Slovenije
1980. Geologija 23/2, 227-278

Komac, M.
Primerjava digitalnega modela reliefa (DMR), senčenega z monokromatsko svetlobo iz stacionarnega vira in multispektralno senčenega DMR iz več smeri na območju Slovenije
2000. Geologija 43/2, 293-299

Jelen, B., Márton, E., Fodor, L., Báldi, M., Čar, J., Rifelj, H., Skaberne, D., Vrabec, M.
Paleomagnetska, tektonska in stratigrafska korelacija terciarja vzdolž periadriatske cone v Sloveniji in srednjemadžarske tektonske cone (Predhodno obvestilo)
1997. Geologija 40, 325-331

Kuščer, D.
O vrednosti nekaterih strukturnih analiz
1965. Geologija 8, 329-342

Trajanova, M.
Metamorfne kamnine v globokih vrtinah pri Mariboru
2002. Geologija 45/2, 567-572