Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Buser, S.
Starost plasti s Keramosphaerina (Bradya) tergestina (Stache) v Slovenskih Dinaridih
1965. Geologija 8, 130-134

Cavin, L., Jurkovšek, B., Kolar Jurkovšek, T.
Stratigrafsko zaporedje zgornjekrednih ribjih združb Krasa (Slovenia)
2000. Geologija 43/2, 165-195

Gregorič, V.
Minerali glin v nekaterih talnih enotah Slovenskega Primorja
1967. Geologija 10, 247-269