Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Dolenec, T., Pavšič, J., Lojen, S.
Paleocensko-eocenska meja v flišu Goriških Brd (zahodna Slovenija): variabilnost izotopske sestave kisika in ogljika
2000. Geologija 43/1, 37-42

Šribar, L.
Meja med krednimi in terciarnimi skladi v Goriških Brdih
1965. Geologija 8, 121-129

Tunis, G., Pirini Radrizzani, C.
Flišoidni sedimenti iz Goriških Brd med Sočo in Idrijo - faciesi in paleoekološke razmere
1988. Geologija 30, 123-148