Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Jež, J.
Vzroki in mehanizem zemeljskega plazenja na Rebrnicah v Vipavski dolini
2007. Geologija 50/1, 55-64

Fifer Bizjak, K., Zupančič, A.
Reološke raziskave za plaz Slano Blato pri Ajdovščini
2007. Geologija 50/1, 121-130

Ribičič, M., Kočevar, M.
Mehanizmi plazenja nad Kosečem v občini Kobarid in s tem povezani sanacijski ukrepi
2003. Geologija 46/1, 159-166

Čarman, M.
Pojavi nestabilnosti terena na dolenjskem krasu
2010. Geologija 53/2, 169-172

Peternel, T., Jež, J., Milanič, B., Markelj, A., Jemec Auflič, M.
Inženirskogeološke značilnosti plazov v zaledju naselja Koroška Bela (SZ Slovenija)
2018. Geologija 61/2, 177-189

Janža, M., Serianz, L., Šram, D., Klasinc, M.
Hidrogeološke raziskave plazov Urbas in Čikla nad naseljem Koroška Bela (SZ Slovenija)
2018. Geologija 61/2, 191-203

Grimšičar, A.
Plaz v Tržiču
1961. Geologija 7, 275-282

Beguš, T.
Izračun stabilnosti nekaterih objektov rudnika urana Žirovski vrh
2002. Geologija 45/2, 299-304

Bavec, M., Budkovič, T., Komac, M.
Geohazard - geološko pogojena nevarnost zaradi procesov pobočnega premikanja. Primer občine Bovec
2005. Geologija 48/2, 303-310

Ribičič, M.
Calculation of the moving landslide masses volume from air images
2003. Geologija 46/2, 413-418

Ribičič, M.
Landslide mapping with the GIS
2003. Geologija 46/2, 419-424

Kočevar, M., Ribičič, M.
Geološke, hidrogeološke in geomehanske raziskave plazu Slano blato
2002. Geologija 45/2, 427-432

Ribičič, M., Kočevar, M.
Končna sanacija plazu Slano Blato nad Lokavcem pri Ajdovščini
2002. Geologija 45/2, 525-530