Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Šercelj, A.
Paleobotanične raziskave in zgodovina Ljubljanskega barja
1965. Geologija 8, 5-27

Sovinc, I.
Nekaj osnovnih geotehničnih značilnosti sedimentov iz vrtine BV-1 med Notranjimi goricami in Podpečjo na Ljubljanskem barju
1965. Geologija 8, 28-33

Buser, S.
Geološka zgradba južnega dela Ljubljanskega barja in njegovega obrobja
1965. Geologija 8, 34-57

Dozet, S.
Karnijske plasti južno in zahodno od Ljubljanskega barja
1979. Geologija 22/1, 55-70

Tancik, R.
Pedološke značilnosti Ljubljanskega barja
1965. Geologija 8, 58-79

Ravnik, D.
Geoelektrične raziskave na Ljubljanskem barju
1965. Geologija 8, 80-91

Brenčič, M.
Analiza neenakomernih časovnih vrst: Študija kalcimetrijskih podatkov iz vrtin BV-1 in BV-2 na Ljubljanskem barju
2009. Geologija 52/2, 165-174

Pavlovec, R.
Mehkužci iz jezerske krede na Ljubljanskem barju
1967. Geologija 10, 167-187

Placer, L.
Subrecentni premiki na Orlah
2004. Geologija 47/2, 233-236

Germovšek, C.
Poročilo o kartirainju juznovzhodnega obrobja Ljubljanskega barja
1955. Geologija 3, 235-239

Pavlovec, R.
Prva najdba vrste Sphaerium rivicola (Lamarck) v jezerski kredi na Ljubljanskem barju
1973. Geologija 16, 235-236

Jamnik, B., Auersperger, P., Urbanc, J., Lah, K., Prestor, J.
Ostanki zdravil kot pokazatelj antropogenih vplivov na podzemno vodo Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja
2009. Geologija 52/2, 241-248

Drobne, F., Tovornik, S.
Obvestilo o raziskavah geoloških pogojev za gradnje na območju mesta Ljubljana
1961. Geologija 7, 269-274

Grimšičar, A., Ocepek, V.
Vrtini BV-1 in BV-2 na Ljubljanskem barju
1967. Geologija 10, 279-303

Bračič Železnik, B., Prestor, J.
Izviri Ljubljanskega polja in Barja, pomembni za količinsko in kakovostno stanje telesa podzemne vode
2002. Geologija 45/2, 319-324

Ravnik, D.
Električno sondiranje vzdolž trase avtomobilske ceste prek Ljubljanskega barja
1975. Geologija 18, 325-338

Brenčič, M.
Hitrost posedanja Ljubljanskega barja v holocenu
2007. Geologija 50/2, 455-465

Mencej, Z.
Prodni zasipi pod jezerskimi sedimenti Ljubljanskega barja
1990. Geologija 31/32, 517-553

Urbanc, J., Jamnik, B.
Izotopske raziskave vodnih virov Ljubljanskega barja
2002. Geologija 45/2, 589-594