Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Šercelj, A.
Paleobotanične raziskave in zgodovina Ljubljanskega barja
1965. Geologija 8, 5-27

Sovinc, I.
Nekaj osnovnih geotehničnih značilnosti sedimentov iz vrtine BV-1 med Notranjimi goricami in Podpečjo na Ljubljanskem barju
1965. Geologija 8, 28-33

Buser, S.
Geološka zgradba južnega dela Ljubljanskega barja in njegovega obrobja
1965. Geologija 8, 34-57

Dozet, S.
Karnijske plasti južno in zahodno od Ljubljanskega barja
1979. Geologija 22/1, 55-70

Tancik, R.
Pedološke značilnosti Ljubljanskega barja
1965. Geologija 8, 58-79

Ravnik, D.
Geoelektrične raziskave na Ljubljanskem barju
1965. Geologija 8, 80-91

Brenčič, M.
Analiza neenakomernih časovnih vrst: Študija kalcimetrijskih podatkov iz vrtin BV-1 in BV-2 na Ljubljanskem barju
2009. Geologija 52/2, 165-174

Pavlovec, R.
Mehkužci iz jezerske krede na Ljubljanskem barju
1967. Geologija 10, 167-187

Placer, L.
Subrecentni premiki na Orlah
2004. Geologija 47/2, 233-236

Germovšek, C.
Poročilo o kartirainju juznovzhodnega obrobja Ljubljanskega barja
1955. Geologija 3, 235-239

Pavlovec, R.
Prva najdba vrste Sphaerium rivicola (Lamarck) v jezerski kredi na Ljubljanskem barju
1973. Geologija 16, 235-236

Jamnik, B., Auersperger, P., Urbanc, J., Lah, K., Prestor, J.
Ostanki zdravil kot pokazatelj antropogenih vplivov na podzemno vodo Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja
2009. Geologija 52/2, 241-248

Nagode, K., Kanduč, T., Lojen, S., Bračič Železnik, B., Jamnik, B., Vreča, P.
Pregled preteklih izotopskih hidroloških raziskav na območju Ljubljane, Slovenija
2020. Geologija 63/2, 251-270

Drobne, F., Tovornik, S.
Obvestilo o raziskavah geoloških pogojev za gradnje na območju mesta Ljubljana
1961. Geologija 7, 269-274

Grimšičar, A., Ocepek, V.
Vrtini BV-1 in BV-2 na Ljubljanskem barju
1967. Geologija 10, 279-303

Bračič Železnik, B., Prestor, J.
Izviri Ljubljanskega polja in Barja, pomembni za količinsko in kakovostno stanje telesa podzemne vode
2002. Geologija 45/2, 319-324

Ravnik, D.
Električno sondiranje vzdolž trase avtomobilske ceste prek Ljubljanskega barja
1975. Geologija 18, 325-338

Brenčič, M.
Hitrost posedanja Ljubljanskega barja v holocenu
2007. Geologija 50/2, 455-465

Mencej, Z.
Prodni zasipi pod jezerskimi sedimenti Ljubljanskega barja
1990. Geologija 31/32, 517-553

Urbanc, J., Jamnik, B.
Izotopske raziskave vodnih virov Ljubljanskega barja
2002. Geologija 45/2, 589-594