Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Križnar, M., Preisinger, D.
Novo najdišče pleistocenske sesalske favne v kamnolomu pri Črnem Kalu (Primorska, Slovenija) ter problematika zaščite in ohranjanja najdišč v kamnolomih
2017. Geologija 60/1, 87-97

Vesel, J.
Repen
1979. Geologija 22/1, 117-126

Germovšek, C.
Kremenov keratofir pri Veliki Pirešici
1953. Geologija 1, 135-168

Harrer, A., Hinterlechner Ravnik, A., Niedermayr, G.
Novo odkritje akvamarina v opuščenem kamnolomu severno od Slovenske Bistrice na vzhodnem Pohorju, Slovenija
1992. Geologija 35, 225-227

Faninger, E.
Albitiziran kremenov porfirit iz kokrškega kamnoloma
1961. Geologija 7, 227-232

Brunetta, S., Pastorini, A.
Položaj rudarske industrije v regiji Friuli-Venetia Julia
1972. Geologija 15, 253-262

Čeru, T., Gosar, A.
Pregled uporabe georadarja na krasu
2019. Geologija 62/2, 279-300

Mihevc, A., Bosák, P., Pruner, P., Vokal, B.
Fosilni ostanki jamske živali Marifugia cavatica v brezstropi jami v kamnolomu Črnotiče v zahodni Sloveniji
2002. Geologija 45/2, 471-474

Planjšek, M., Mirtič, B., Aničić, B.
Naravovarstveno vrednotenje nahajališč miocenskih sedimentnih kamnin v kamnolomih severovzhodne Slovenije
2002. Geologija 45/2, 485-492

Rokavec, D.
Izkoriščanje mineralnih surovin in ohranitev naravne dediščine v Sloveniji
2007. Geologija 50/2, 507-511