Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Uhan, J.
Ranljivost podzemne vode glede na nitratno onesnaženje v aluvialnih vodonosnikih Slovenije – primer Spodnje Savinjske doline
2017. Geologija 60/1, 27-35