Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Reháková, D., Rožič, B.
Kalpionelidna biostratigrafia in sedimentacija Biancone apnenca Rudniške antiklinale (Posavske gube, vzhodna Slovenija)
2019. Geologija 62/1, 89-101

Rijavec, L.
Razvoj terciarnih sedimentov med Rudnico in Bočem
1965. Geologija 8, 112-118

Grad, K.
Geološke razmere med Rudnico in Savo
1961. Geologija 7, 113-118