Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kanduč, T.
Hidrogeokemijske značilnosti reke Idrijce
2008. Geologija 51/1, 39-49

Iskra, M.
Prispevek k stratigrafiji in tektoniki ozemlja zgornje Idrijce in Nikove
1961. Geologija 7, 101-106