Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Šercelj, A.
O kvartarni vegetaciji na Slovenskem
1961. Geologija 7, 25-34

Gosar, M., Kovačič, K., Bavec, M.
Geokemična sestava lamin v mlajšekvartarnem jezerskem sedimentu pri Srpenici v dolini Soče
2008. Geologija 51/1, 119-126

Hamrla, M.
Statistična ocena raziskav zlatonosnih naplavin ob območju Adole (Južna Etiopija)
1971. Geologija 14, 127-153

Šercelj, A.
Pelod v kvartarnih sedimentih Soške doline
1981. Geologija 24/1, 129-147

Brenčič, M.
Analiza neenakomernih časovnih vrst: Študija kalcimetrijskih podatkov iz vrtin BV-1 in BV-2 na Ljubljanskem barju
2009. Geologija 52/2, 165-174

Serianz, L.
Tridimenzionalni model Radovniškega ledenika iz zadnje poledenitve
2016. Geologija 59/2, 193-204

Bavec, M., Tulaczyk, S. M.
Matematični model kot pomoč pri oceni obsega mlajšepleistocenskega dolinskega ledenika v Zgornjem Posočju
2002. Geologija 45/1, 255-268

Bavec, M.
Nove časovne in genetske opredelitve nekaterih mlajšekvartarnih sedimentov in kamnin v Bovški kotlini in njeni bližnji okolici
2002. Geologija 45/2, 291-298

Jamšek Rupnik, P., Žebre, M., Monegato, G.
Poznokvartarni razvoj sedimentacijskega okolja v Modrejcah pri Mostu na Soči (Posočje, Julijske Alpe)
2020. Geologija 63/2, 295-309

Kuščer, D.
Kvartarni savski zasipi in neotektonika
1990. Geologija 33, 299-313

Marjanac, T., Marjanac, L., Poljak, M., Živčić, M., Bavec, M.
Seizmiti v Srpenici - pokazatelji paleoseizmičnosti v Zgornjem Posočju
2001. Geologija 44/2, 341-350

Bavec, M.
Po kvartarju…kvartar
2007. Geologija 50/2, 343-346