Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Križnar, M.
Jure ŽALOHAR & Tomaž HITIJ, 2014: Fossil Seahorses & Other Biota from the Tunjice Konservat-Lagerstätte, Slovenia
2014. Geologija 57/1, 77-77

Pirc, S.
Duška ROKAVEC, 2014: Gline v Sloveniji
2014. Geologija 57/1, 78-79

Gosar, M.
Uredniki: Clemens REIMANN, Manfred BIRKE, Alecos DEMETRIADES, Peter FILZMOSER & Patrick O'CONNOR 2014: Chemistry of Europe's agricultural soils, Part A: Methodology and interpretation of the GEMAS data set, Chemistry of Europe's agricultural soils, Part B: General background information and further analysis of the GEMAS data set
2014. Geologija 57/1, 80-81

Pacher, M., Pohar, V., Rabeder, G.
Križna jama – Palaeontology, Zoology and Geology of Križna jama in Slovenia
2015. Geologija 58/1, 94

Zupančič, N.
Urednika: Nina RMAN & Matevž NOVAK, 2016: 70 geoloških zanimivosti Slovenije. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana: 204 str.
2016. Geologija 59/1, 115

Novak, M.
Miloš BAVEC, 2013: Zgodbe iz podzemlja – Geologija za vse otroke
2013. Geologija 56/1, 129-130

Gale, L.
Tea KOLAR-JURKOVŠEK & Bogdan JURKOVŠEK, 2019: Konodonti Slovenije. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana, 259 str. (Conodonts of Slovenia. Geological Survey of Slovenia, Ljubljana, 259 p.)
2019. Geologija 62/1, 136-137

Brenčič, M.
Minoru OZIMA, Jun KORENAGA, Qing-Zhu YIN, 2012: The Earth – Its Birth and Growth,druga izdaja. Cambridge University Press, 164 str.
2012. Geologija 55/1, 151

Veselič, M.
Mišo ANDJELOV, Zlatko MIKULIČ, Björn TETZLAFF, Jože UHAN & Frank WENDLAND, 2016: Groundwater Recharge in Slovenia - Results of a bilateral German-Slovenian Research Project. Schriften des Forschungszentrums Jülich, Reihe Energie & Umwelt, Jülich: 138 p.
2017. Geologija 60/1, 156-162

Jurkovšek, B.
Bojan OGORELEC, 2011: Mikrofacies mezozojskih karbonatnih kamnin Slovenije
2011. Geologija 54/2, 231

Križnar, M.
Goran SCHMIDT, 2015: Slovenska rudarska poročila iz rudišča Belščica v Karavankah s preloma 18. in 19. stoletja za Sigismonda (Žiga) Zoisa. Thesaurus memoriae Fontes 11, Zgodovinski inštitut Milka kosa ZRC SAZU, Ljubljana: 494 str.
2015. Geologija 58/2, 261

Placer, L.
Bogdan JURKOVŠEK, Blanka CVETKO TEŠOVIĆ in Tea KOLAR-JURKOVŠEK, Geologija Krasa, 205 str.
2013. Geologija 56/2, 265

Rokavec, D.
Trajan DIMKOVSKI, 2012: Nahajališča nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji – Površinski kopi II. del, Mineralne surovine za potrebe gradbeništva. Geološki zavod Slovenije in RGP Velenje, 206 str.
2012. Geologija 55/2, 279

Pirc, S.
Urednika: Matevž NOVAK & Nina RMAN, 2016: Geološki atlas Slovenije. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana, 124 str.
2016. Geologija 59/2, 287-288

Zupančič, N.
Mihael Brenčič, 2019: Ljubljanska geološka šola: zgodovina poučevanja geologije na Univerzi v Ljubljani
2020. Geologija 63/2, 333-334