Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Zorc, A.
Rudarsko geološka karakteristika rudnika Mežica
1955. Geologija 3, 24-80

Štrucl, I.
Poseben tip mežiškega svinčevo cinkovega orudenenja v rudišču Graben
1970. Geologija 13, 31-34

Grad, K., Nosan, A.
Stratigrafske in tektonske razmere na južnem pobočju Bohorja
1955. Geologija 3, 110-115

Duhovnik, J.
O izvoru molibdena v svinčevem in cinkovem rudišču Mežica
1954. Geologija 2, 113-117

Iskra, M.
Geološka starost rudonosnih plasti v Puharju
1969. Geologija 12, 161-164

Jelenc, D.
Nekatere značilnosti orudenenja v rudišču Rute
1953. Geologija 1, 169-181

Gaberšek, M., Grčman, H., Gosar, M.
Mineralna sestava, pedološke lastnosti in frakcionacija izbranih kemičnih elementov v tleh v Mariboru
2020. Geologija 63/2, 177-191

Mlakar, I.
O problematiki Ba, Pb, Zn rudišča Pleše
2003. Geologija 46/2, 185-224

Padalino, G., Pretti, S., Tocco, S., Violo, M.
Nahajališče svinca, cinka in barita v kraškem okolju
1972. Geologija 15, 195-205

Schneider, H.
Problemi pri aktiviranju in transportu svičevo-cinkovih rudišč v srednjetriasnih plasteh vzhodnih Alp
1972. Geologija 15, 217-219

Berce, B.
Nekateri problemi nastanka rudišča v Mežici
1960. Geologija 6, 235-250

Feruglio, G.
Svinčevo cinkovo rudišče Argentiera, Italija
1972. Geologija 15, 237-252

Drovenik, M., Pungartnik, M.
Nastanek cinkovo-svinčevega rudišča Topla in njegove značilnosti
1988. Geologija 30, 245-314

Štrucl, I.
Geološke značilnosti mežiškega rudišča s posebnim ozirom na kategorizacijo rudnih zalog
1960. Geologija 6, 251-278

Grafenauer, S.
Oksidne rude svinčevih in cinkovih orudenenj Gorno (Bergamo-Italija)
1960. Geologija 6, 279-285

Štrucl, I.
Nastanek karbonatnih kamenin in cinkovo svinčeve rude v anizičnih plasteh Tople
1974. Geologija 17, 299-397

Minčeva Stefanova, J.
Mineralna sestava rudišč v Balkanidih
1972. Geologija 15, 301-313

Brätter, P., Jacob, K. H., Möller, P., Rösick, U.
Porazdelitev lantanidov v flouritu iz Pb-Zn nahajališča Bleiberg, Avstrija
1972. Geologija 15, 329-335

Cardich Loarte, L., Schroll, E.
Geokemija stroncija v Pb-Zn mineralih iz rudišča Bleiberg
1972. Geologija 15, 337-342

Iskra, M., Drovenik, F., Štrucl, I.
Geološke raziskave svinca in cinka
1975. Geologija 18, 370-371

Valera, R.
Geokemija Pb in Zn v zaporednih sedimentacijah
1972. Geologija 15, 371-381

Carulli, G. B., Feruglio, G., Salvador, G. L., Stolfa, D.
Preliminarni rezultati prospekcije cinka v Karnijskih Alpah
1972. Geologija 15, 393-403

Kostelka, L.
Pregled raziskovalnih metod za Pb-Zn in antimonovo rudišče, Avstrija
1972. Geologija 15, 405-417

Iskra, M., Drovenik, F., Štrucl, I.
Geološke raziskave svinca, cinka in antimona
1974. Geologija 17, 517-519

Iskra, M.
Svinec in cink v spodnjetriadnih plasteh Posavskih gub
1974. Geologija 17, 552-553