Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Zorc, A.
Rudarsko geološka karakteristika rudnika Mežica
1955. Geologija 3, 24-80

Štrucl, I.
Poseben tip mežiškega svinčevo cinkovega orudenenja v rudišču Graben
1970. Geologija 13, 31-34

Štrucl, I.
Rezultati najnovejših geoloških raziskav v širši okolici mežiškega rudišča
1961. Geologija 7, 43-53

Brigo, L., Colbertaldo, D.
Novi paleozoiski rudonosni horizont v vzhodnih Alpah
1972. Geologija 15, 109-124

Grad, K., Nosan, A.
Stratigrafske in tektonske razmere na južnem pobočju Bohorja
1955. Geologija 3, 110-115

Duhovnik, J.
O izvoru molibdena v svinčevem in cinkovem rudišču Mežica
1954. Geologija 2, 113-117

Drovenik, M.
Kontaktno metamorfni pojavi in orudenenje območja Potoj Čuka-Valja Saka
1955. Geologija 3, 151-180

Iskra, M.
Geološka starost rudonosnih plasti v Puharju
1969. Geologija 12, 161-164

Jelenc, D.
Nekatere značilnosti orudenenja v rudišču Rute
1953. Geologija 1, 169-181

Mlakar, I.
O problematiki Ba, Pb, Zn rudišča Pleše
2003. Geologija 46/2, 185-224

Padalino, G., Pretti, S., Tocco, S., Violo, M.
Nahajališče svinca, cinka in barita v kraškem okolju
1972. Geologija 15, 195-205

Schneider, H.
Problemi pri aktiviranju in transportu svičevo-cinkovih rudišč v srednjetriasnih plasteh vzhodnih Alp
1972. Geologija 15, 217-219

Berce, B.
Nekateri problemi nastanka rudišča v Mežici
1960. Geologija 6, 235-250

Feruglio, G.
Svinčevo cinkovo rudišče Argentiera, Italija
1972. Geologija 15, 237-252

Drovenik, M., Pungartnik, M.
Nastanek cinkovo-svinčevega rudišča Topla in njegove značilnosti
1988. Geologija 30, 245-314

Štrucl, I.
Geološke značilnosti mežiškega rudišča s posebnim ozirom na kategorizacijo rudnih zalog
1960. Geologija 6, 251-278

Grafenauer, S.
Oksidne rude svinčevih in cinkovih orudenenj Gorno (Bergamo-Italija)
1960. Geologija 6, 279-285

Štrucl, I.
Nastanek karbonatnih kamenin in cinkovo svinčeve rude v anizičnih plasteh Tople
1974. Geologija 17, 299-397

Minčeva Stefanova, J.
Mineralna sestava rudišč v Balkanidih
1972. Geologija 15, 301-313

Brätter, P., Jacob, K. H., Möller, P., Rösick, U.
Porazdelitev lantanidov v flouritu iz Pb-Zn nahajališča Bleiberg, Avstrija
1972. Geologija 15, 329-335

Cardich Loarte, L., Schroll, E.
Geokemija stroncija v Pb-Zn mineralih iz rudišča Bleiberg
1972. Geologija 15, 337-342

Fux, J., Gosar, M.
Vsebnosti svinca in drugih težkih kovin v sedimentih na območju Mežiške doline
2007. Geologija 50/2, 347-360

Iskra, M., Drovenik, F., Štrucl, I.
Geološke raziskave svinca in cinka
1975. Geologija 18, 370-371

Valera, R.
Geokemija Pb in Zn v zaporednih sedimentacijah
1972. Geologija 15, 371-381

Kostelka, L.
Pregled raziskovalnih metod za Pb-Zn in antimonovo rudišče, Avstrija
1972. Geologija 15, 405-417

Iskra, M., Drovenik, F., Štrucl, I.
Geološke raziskave svinca, cinka in antimona
1974. Geologija 17, 517-519

Iskra, M.
Svinec in cink v spodnjetriadnih plasteh Posavskih gub
1974. Geologija 17, 552-553