Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Novak, A., Verbovšek, T., Popit, T.
Heterogeni fosilni plaz Lozice na območju Rebrnic v Vipavski dolini
2017. Geologija 60/1, 145-155

Placer, L., Jamšek, P.
Ilirskobistrški fosilni plaz – mesto na plazu
. Geologija , 223-228

Placer, L., Jamšek, P.
Ilirskobistriški fosilni plaz – mesto na plazu
2011. Geologija 54/2, 223-228

Popit, T.
Nastanek reliefnih izravnav v zaledju sedimentnih teles Šumljak na Rebrnicah (Zgornja Vipavska dolina, SW Slovenija)
2017. Geologija 60/2, 297-307