Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Aničić, B., Dozet, S.
Mlajšepaleozojske in mezozojske kamenine na severnem obrobju Krške kotline
2000. Geologija 43/1, 13-35

Hinterlechner, A.
Spilitizirani diabazi v vzhodni Sloveniji
1959. Geologija 5, 152-163

Jelen, B.
Poizkus iskanja organskih parametrov terciarnih sedimentnih kamenin v vzhodni Slovenji
1987. Geologija 28/29, 183-197

Bartol, M., Pavšič, J.
Badenijski diskoastri v profilu pri Lenartu (severovzhodna Slovenija, Centralna Paratetida)
2005. Geologija 48/2, 211-223