Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Hinterlechner, A.
Ladinske kamenine in hidrotermalne spremembe črnega glinastega skrilavca v okolici Črne pri Kamniku
1959. Geologija 5, 129-151

Lavrič, J. V., Spangenberg, J. E., Režun, B.
Organski geokemični zapisi hidrotermalnih spremembv rudišču živega srebra Idrija, Slovenija
2003. Geologija 46/1, 129-134

Kralj, P.
Apofilit iz zgornjepliocenskih vulkanoklastitov Grada v severovzhodni Sloveniji
1999. Geologija 42, 151-158

Kralj, P.
Zeoliti v vulkanoklastičnih kamninah smrekovškega podgorja (severna Slovenija)
1997. Geologija 40, 247-281