Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Tancik, R.
Pedološke značilnosti Ribniške in Kočevske doline: odlomek iz Vodnogospodarske osnove porečja Krke in Kolpe
1959. Geologija 5, 98-116