Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Tancik, R.
Pedološke značilnosti Ljubljanskega barja
1965. Geologija 8, 58-79

Tancik, R.
Pedološke značilnosti Ribniške in Kočevske doline: odlomek iz Vodnogospodarske osnove porečja Krke in Kolpe
1959. Geologija 5, 98-116

Gregorič, V.
Nastanek tal na triadnih dolomitih
1969. Geologija 12, 201-230