Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Pleničar, M., Jurkovšek, B.
Pseudopolyconites slovenicus n.sp. presedimentiran v paleocensko flišno brečo Posočja
2009. Geologija 52/1, 29-32

De Angeli, A., Garassino, A.
Neoliomera zovoensis sp. nov. (Decapoda, Brachyura), nova vrsta rakovice iz spodnjeeocenskih plasti nahajališča Zovo (Vestenanova, Verona, severovzhodna Italija)
2020. Geologija 63/1, 67-72

Gale, L.
Spodnjejurske foraminifere podpeškega apnenca (Zunanji Dinaridi, Slovenija)
2014. Geologija 57/2, 119-146