Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Poljak, M., Lapanje, A., Gušić, I., Bole, B., Ogorelec, B.
Vrtina MET-1/04 pri Metliki na meji med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi
2005. Geologija 48/1, 53-72

Nosan, A.
Hidrogeologija Čatežkih toplic
1959. Geologija 5, 63-79

Rman, N.
Geološka delavnica za osnovne šole
2010. Geologija 53/1, 93-96

Breznik, M.
Akumulacija na Cerkniškem in Planinskem polju
1961. Geologija 7, 119-149

Brenčič, M.
Zgodovina hidrogeologije Kratek oris življenja in dela Oskarja Smrekerja (1854–1935)
2008. Geologija 51/2, 141-146

Žlebnik, L.
Hidrogeološki pogoji za gradnjo elektrarne Mavčiče
1981. Geologija 24/1, 151-167

Žlebnik, L.
Hidrogeološke razmere na Dravskem polju
1982. Geologija 25/1, 151-164

Urbanc, J., Brancelj, A.
Sledilni poizkus v Jezeru v ledvici, dolina Triglavskih jezer
1999. Geologija 42, 207-214

Janža, M.
Modeliranje heterogenosti vodonosnika Ljubljanskega polja z uporabo Markovih verig in geostatistike
2009. Geologija 52/2, 233-240

Žlebnik, L.
Hidrogeološke razmere na Sorškem polju
1975. Geologija 18, 259-288

Brenčič, M.
Hidrogeološke razmere v napajalnem zaledju izvirov Kroparice pod Jelovico
2003. Geologija 46/2, 281-306

Vidic, F.
Geotehnična in hidrološka raziskovanja Barskega polja v Črni gori
1965. Geologija 8, 299-319

Janža, M., Lapanje, A., Šram, D., Rajver, D., Novak, M.
Raziskave geoloških in geotermalnih razmer za oceno potenciala plitve geotermalne energije na območju Ljubljane, Slovenija
2017. Geologija 60/2, 309-327

Novak, D., Rogelj, J.
Hidrogeološke raziskave zaledja izvira Šumetac ob Kolpi
1992. Geologija 35, 319-328

Bračič Železnik, B., Prestor, J.
Izviri Ljubljanskega polja in Barja, pomembni za količinsko in kakovostno stanje telesa podzemne vode
2002. Geologija 45/2, 319-324

Žlebnik, L.
Hidrogeološki problemi v zvezi z epigenetsko dolino Drave v Mariboru
1965. Geologija 8, 320-328

Žlebnik, L.
Hidrogeološke razmere na Ptujskem polju
1991. Geologija 34, 337-352

Ivanković, J., Nosan, A.
Hidrogeologija Čateških toplic
1973. Geologija 16, 353-361

Brenčič, M.
Konceptualni model razvoja krasa
1994/95. Geologija 37/38, 391-414

Janež, J.
Veliki kraški izviri v zgornjem Posočju
2002. Geologija 45/2, 393-400

Novak, D.
Podzemeljske vode v Kamniških in Savinjskih Alpah
1994/95. Geologija 37/38, 415-435

Kapelj, J., Terzić, J., Kapelj, S., Dolić, M.
Recent hydrogeologic study of the Vis island
2002. Geologija 45/2, 419-426

Kočevar, M., Ribičič, M.
Geološke, hidrogeološke in geomehanske raziskave plazu Slano blato
2002. Geologija 45/2, 427-432

Krivic, J., Brenčič, M.
Hidrogeologija Olševe
2002. Geologija 45/2, 445-450

Mali, N.
Opazovanje transporta vode v nezasičeni coni : primer lizimetra v Selniški Dobravi
2002. Geologija 45/2, 465-470

Žlebnik, L.
Hidrogeološke razmere v Nuskovi na Goričkem
1974. Geologija 17, 477-491

Žlebnik, L.
Hidrogeološke razmere na območju strojnice elektrarne Srednja Drava 1. stopnja
1966. Geologija 9, 489-503

Drobne, F.
Regionalne hidrogeološke raziskave porečja zgornje Drave in Mure
1974. Geologija 17, 508-510

Trček, B.
Lastnosti epikraške cone kraškega vodonosnika in njen pomen v kraški hidrogeologiji
2002. Geologija 45/2, 573-578

Trček, B., Krothe, N. C.
Vloga nezasičene cone v procesu napajanja kraškega vodonosnika
2002. Geologija 45/2, 579-584