Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Buser, S., Radoičić, R.
Dazikladacejske alge u srednjopaleocenskim miliolidskim krečnjacima na Krasu u Sloveniji
1987. Geologija 28/29, 69-91

Bašagić, M., Čićić, S.
Lithostratigraphic column between Nevesinje and Ljubinje including highlights of the karst area characteristics (Southeastern Bosnia & Herzegovina)
2003. Geologija 46/1, 75-81

Breznik, M.
Nastanek zaslanjenih kraških izvirov in njihova sanacija
1973. Geologija 16, 83-186

Žlebnik, L.
Kras na konglomeratnih terasah ob Zgornji Savi in njenih pritokih
1978. Geologija 21/1, 89-91

Placer, L.
Simplifid structural map of Kras Kras (Slovene), Carso (Italian) = Geographical unit
2015. Geologija 58/1, 89-93

Pleničar, M.
Prispevek h geologiji Cerkniškega polja
1953. Geologija 1, 111-119

Petrič, M.
Pregled sledenja voda z umetnimi sledili na kraških območjih v Sloveniji
2009. Geologija 52/1, 127-136

Cavin, L., Jurkovšek, B., Kolar Jurkovšek, T.
Stratigrafsko zaporedje zgornjekrednih ribjih združb Krasa (Slovenia)
2000. Geologija 43/2, 165-195

Hamrla, M.
O pogojih nastanka premogišč na krasu
1959. Geologija 5, 180-264

Čadež, N.
Določanje razvodnic na krasu
1961. Geologija 7, 193-196

Padalino, G., Pretti, S., Tocco, S., Violo, M.
Nahajališče svinca, cinka in barita v kraškem okolju
1972. Geologija 15, 195-205

Rman, N.
Geološke značilnosti učnih poti na Ponikvi
2010. Geologija 53/2, 197-201

Petrič, M., Ravbar, N., Gostinčar, P., Krsnik, P., Gacin, M.
Vzpostavitev prosto dostopne GIS zbirke rezultatov sledenj toka podzemne vode in možnosti njene uporabe
2020. Geologija 63/2, 203-220

Urbanc, J., Prestor, J., Budkovič, T.
Možnost zajema pitne vode za potrebe mesta Ljubljana z drenažnim rovom na območju Krima
2008. Geologija 51/2, 257-262

Čeru, T., Gosar, A.
Pregled uporabe georadarja na krasu
2019. Geologija 62/2, 279-300

Krivic, P.
Razširjanje valov plimovanja skozi obalni vodonosnik Krasa
1982. Geologija 25/2, 309-325

Novak, D.
Avtocesta Razdrto-Divača-Sežana in njen vpliv na podzemeljske vode na Krasu
1992. Geologija 35, 329-336

Lapajne, J.
Geofizikalne raziskave na Krasu
1973. Geologija 16, 389-390

Brenčič, M.
Konceptualni model razvoja krasa
1994/95. Geologija 37/38, 391-414

Kapelj, J., Terzić, J., Kapelj, S., Dolić, M.
Recent hydrogeologic study of the Vis island
2002. Geologija 45/2, 419-426

Kogovšek, J., Urbanc, J.
Ocena dinamike prenikajoče vode skozi vadozno cono Postojnske jame na osnovi izotopskih značilnosti
2007. Geologija 50/2, 477-486

Petrič, M., Kogovšek, J., Urbanc, J.
Projekt COST 621 "Gospodarjenje z obalnimi kraškimi vodonosniki"
2002. Geologija 45/2, 479-484