Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mencej, Z.
Aluvialni vršaj Želimeljščice : Prvo obvestilo
1981. Geologija 24/1, 169-171