Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kanduč, T., Jamnikar, S., McIntosh, J.
Geokemične značilnosti površinskih in podzemnih vod v Velenjskem bazenu
2010. Geologija 53/1, 37-46

Souvent, P., Vižintin, G., Celarc, S., Čenčur Curk, B.
Ekspertni sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije
2014. Geologija 57/2, 245-252

Žlebnik, L.
Vpliv geoloških dogajanj v pleistocenu na površinske in podzemne vode
1990. Geologija 33, 289-298

Novak, D.
Avtocesta Razdrto-Divača-Sežana in njen vpliv na podzemeljske vode na Krasu
1992. Geologija 35, 329-336