Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Ogorelec, B.
Mikrofacies mezozojskih karbonatnih kamnin Slovenije
2011. Geologija 54/3, 1-136

Rman, N., Brenčič, M.
Geologija Planine pri Jezeru z okolico
2008. Geologija 51/1, 5-12

Radoičić, R.
Jurski mikrofacies v zunanjih Dinaridih
1966. Geologija 9, 5-378

Kerčmar, D.
Prve najdbe zgornjejurskih apnenih alg v Sloveniji
1961. Geologija 7, 9-24

Debeljak, I., Buser, S.
Litiotidne školjke v Sloveniji in njihov način življenja
1997. Geologija 40, 11-64

Buser, S., Debeljak, I.
Spodnjejurske plasti s školjkami v južni Sloveniji
1994/95. Geologija 37/38, 23-62

Poljak, M., Lapanje, A., Gušić, I., Bole, B., Ogorelec, B.
Vrtina MET-1/04 pri Metliki na meji med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi
2005. Geologija 48/1, 53-72

Ogorelec, B., Buser, S., Mišič, M.
Manganovi gomolji v jurskem apnencu Južnih Alp Slovenije
2006. Geologija 49/1, 69-84

Turnšek, D., Bărbulescu, A.
Zgornje jurski hidrozoji v Romuniji
1969. Geologija 12, 73-84

Mioč, P., Šribar, L.
Jurski skladi v severnih Karavankah
1975. Geologija 18, 87-98

Miler, M., Pavšič, J.
Triasne in jurske plasti na območju Krima
2008. Geologija 51/1, 87-99

Ramovš, A., Rebek, R.
Razvoj jurskih skladov med Mežico in Slovenj Gradcem
1970. Geologija 13, 105-114

Dozet, S., Šribar, L.
Biostratigrafija jurskih plasti južno od Prezida v Gorskem kotaru
1981. Geologija 24/1, 109-126

Pleničar, M.
Prispevek h geologiji Cerkniškega polja
1953. Geologija 1, 111-119

Germovšek, C.
O geoloških razmerah na prehodu Posavskih gub v Dolenjski kras med Stično in Šentrupertom
1955. Geologija 3, 116-135

Goričan, Š.
Radiolariji v jurskem meljevcu med Perblo in Tolminskimi Ravnami
1983. Geologija 26, 117-145

Germovšek, C.
Zgornjekredni klastični sedimenti na Kočevskem in v bližnji okolici
1953. Geologija 1, 120-134

Buser, S., Ogorelec, B.
Globljevodne triasne in jurske plasti na Kobli
2008. Geologija 51/2, 181-189

Dozet, S., Ogorelec, B.
Mlajše paleozojske, mezozojske in terciarne oolitne in onkolitne plasti v Sloveniji – Pregled
2012. Geologija 55/2, 181-208

Dozet, S., Šribar, L.
Biostratigrafija plitvovodnih jurskih plasti južnovzhodne Slovenije
1997. Geologija 40, 187-221

Rožič, B., Popit, T.
Presedimentirani apnenci v srednje in zgornjejurskem zaporedju Slovenskega bazena
2006. Geologija 49/2, 219-234

Jurkovšek, B., Šribar, L., Ogorelec, B., Kolar Jurkovšek, T.
Pelagične jurske in kredne plasti v zahodnem delu Julijskih Alp
1990. Geologija 31/32, 285-328

Strohmenger, C., Dozet, S.
Stratigraphy and geochemistry of Jurassic carbonate rocks from Suha krajina and Mala gora mountain (Southern Slovenia)
1990. Geologija 33, 315-351

Šribar, L.
Jurski sedimenti med Zagradcem in Randolom v dolini Krke
1966. Geologija 9, 379-384

Buser, S., Turnšek, D.
Razvoj spodnjekrednih skladov ter meja med juro in kredo v zahodnem delu Trnovskega gozda
1966. Geologija 9, 527-548