Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Ogorelec, B.
Mikrofacies mezozojskih karbonatnih kamnin Slovenije
2011. Geologija 54/3, 1-136

Rman, N., Brenčič, M.
Geologija Planine pri Jezeru z okolico
2008. Geologija 51/1, 5-12

Radoičić, R.
Jurski mikrofacies v zunanjih Dinaridih
1966. Geologija 9, 5-378

Kerčmar, D.
Prve najdbe zgornjejurskih apnenih alg v Sloveniji
1961. Geologija 7, 9-24

Debeljak, I., Buser, S.
Litiotidne školjke v Sloveniji in njihov način življenja
1997. Geologija 40, 11-64

Buser, S., Debeljak, I.
Spodnjejurske plasti s školjkami v južni Sloveniji
1994/95. Geologija 37/38, 23-62

Poljak, M., Lapanje, A., Gušić, I., Bole, B., Ogorelec, B.
Vrtina MET-1/04 pri Metliki na meji med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi
2005. Geologija 48/1, 53-72

Ogorelec, B., Buser, S., Mišič, M.
Manganovi gomolji v jurskem apnencu Južnih Alp Slovenije
2006. Geologija 49/1, 69-84

Turnšek, D., Bărbulescu, A.
Zgornje jurski hidrozoji v Romuniji
1969. Geologija 12, 73-84

Mioč, P., Šribar, L.
Jurski skladi v severnih Karavankah
1975. Geologija 18, 87-98

Miler, M., Pavšič, J.
Triasne in jurske plasti na območju Krima
2008. Geologija 51/1, 87-99

Ramovš, A., Rebek, R.
Razvoj jurskih skladov med Mežico in Slovenj Gradcem
1970. Geologija 13, 105-114

Dozet, S., Šribar, L.
Biostratigrafija jurskih plasti južno od Prezida v Gorskem kotaru
1981. Geologija 24/1, 109-126

Pleničar, M.
Prispevek h geologiji Cerkniškega polja
1953. Geologija 1, 111-119

Germovšek, C.
O geoloških razmerah na prehodu Posavskih gub v Dolenjski kras med Stično in Šentrupertom
1955. Geologija 3, 116-135

Goričan, Š.
Radiolariji v jurskem meljevcu med Perblo in Tolminskimi Ravnami
1983. Geologija 26, 117-145

Germovšek, C.
Zgornjekredni klastični sedimenti na Kočevskem in v bližnji okolici
1953. Geologija 1, 120-134

Buser, S., Ogorelec, B.
Globljevodne triasne in jurske plasti na Kobli
2008. Geologija 51/2, 181-189

Dozet, S., Ogorelec, B.
Mlajše paleozojske, mezozojske in terciarne oolitne in onkolitne plasti v Sloveniji – Pregled
2012. Geologija 55/2, 181-208

Dozet, S., Šribar, L.
Biostratigrafija plitvovodnih jurskih plasti južnovzhodne Slovenije
1997. Geologija 40, 187-221

Rožič, B., Popit, T.
Presedimentirani apnenci v srednje in zgornjejurskem zaporedju Slovenskega bazena
2006. Geologija 49/2, 219-234

Jurkovšek, B., Šribar, L., Ogorelec, B., Kolar Jurkovšek, T.
Pelagične jurske in kredne plasti v zahodnem delu Julijskih Alp
1990. Geologija 31/32, 285-328

Strohmenger, C., Dozet, S.
Stratigraphy and geochemistry of Jurassic carbonate rocks from Suha krajina and Mala gora mountain (Southern Slovenia)
1990. Geologija 33, 315-351

Šribar, L.
Jurski sedimenti med Zagradcem in Randolom v dolini Krke
1966. Geologija 9, 379-384

Buser, S., Turnšek, D.
Razvoj spodnjekrednih skladov ter meja med juro in kredo v zahodnem delu Trnovskega gozda
1966. Geologija 9, 527-548