Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Pavlovec, R., Pavšič, J., Vrabac, S.
Spodnji eocen na Majevici severno od Tuzle (NE Bosna)
2005. Geologija 48/1, 5-11

Khan, M., Pavlovec, R., Pavšič, J.
Eocene microfossils from Podgrad
1975. Geologija 18, 9-60

Mikuž, V.
Pregled novih vrst eocenskih morskih ježkov iz Istre, opisanih v 19. in 20. stoletju
2008. Geologija 51/1, 13-28

Pavlovec, R.
Nekaj zanimivosti o numulitinah iz Vipolž 2 v Brdih
2004. Geologija 47/1, 29-40

Mikuž, V.
Novi najdbi polža rodu Velates iz eocenskega fliša Goriških brd in Gračišća v Istri
2006. Geologija 49/1, 53-60

Šoster, A., Potočnik Krajnc, B., Mikuž, V.
Doliostrobus taxiformis iz soteških plasti pri Dobrni
2015. Geologija 58/1, 81-88

Mikuž, V.
Nova najdba rakovice Harpactoxanthopsis quadrilobata (Desmarest) v eocenskem flišu pri Gračišću blizu Pazina v Istri (Hrvaška)
2002. Geologija 45/1, 97-102

Ossó, À., Domínguez, J. L.
Taksonomska uvrstitev rodu Pyreneplax Ossó, Domínguez & Artal, 2014 (Decapoda, Brachyura, Vultocinidae)
2020. Geologija 63/1, 125-131

Spiridonov, V. A.
Posodobitev filogenetske rekonstrukcije, klasifikacije in morfoloških znakov recentnih rakovic Portunoidea Rafinesque, 1815 (Decapoda, Brachyura, Heterotremata) z razpravo o njihovi pomembnosti za fosilni material
2020. Geologija 63/1, 133-166

Mikuž, V.
Serpulidni črv Rotularia spirulaea iz eocenskih plasti pri Gračišću v Istri, Hrvaška
2008. Geologija 51/2, 161-168

Mikuž, V.
Srednjeeocenski moluski iz Lepene
1979. Geologija 22/2, 189-224

Pavlovec, R.
Cardium dalmatinum Dainelli in Cardium gratum Defrance iz dalmatinskega eocena
1958. Geologija 4, 221-228

Pavlovec, R.
Numulitine iz fliša v okolici Ilirske Bistrice
2003. Geologija 46/2, 231-244

Mikuž, V.
Eocenski morski ježki iz najdišča Plače pri Ajdovščini
2007. Geologija 50/2, 269-284

Delvalle, D., Buser, S.
Microfacies analysis of limestones from the Upper Cretaceous to the Lower Eocene of SW Slovenia (Yugoslavia)
1990. Geologija 31/32, 351-394

Drobne, K., Ćosović, V., Robinson, E.
Velike miliolide zgornje krede in paleogena skozi prostor in čas
2002. Geologija 45/2, 359-366