Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kolar Jurkovšek, T.
Mikrofavna srednjega in zgornjega triasa Slovenije in njen biostratigrafski pomen
1990. Geologija 33, 21-170

Goričan, Š.
Radiolariji v jurskem meljevcu med Perblo in Tolminskimi Ravnami
1983. Geologija 26, 117-145

Goričan, Š.
Srednjetriasni radiolariji Slovenije (Jugoslavija)
1990. Geologija 31/32, 133-197