Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Holzer, H. L., Ramovš, A.
Nove spodnjepermske rugozne korale v Karavankah
1979. Geologija 22/1, 1-20

Senowbari Daryan, B., Ingavat Helmcke, R.
Sponge assemblage of some Upper Permian reef limestones from Phrae province (Northern Thailand)
1994. Geologija 36, 5-59

Mlakar, I.
Problematika paleozojskih skladov in rekonstrukcija srednjepermskega sedimentacijskega bazena v zahodni Sloveniji
2003. Geologija 46/1, 5-39

Mlakar, I.
Grödenska formacija v okolici Škofje Loke
2002. Geologija 45/1, 7-23

Pečar, J.
Zgornjekarbonski in permijski mezolobidni honetacejski brahiopodi v Karavankah (Jugoslavija) in Karnijskih Alpah (Italija)
1987. Geologija 28/29, 9-53

Ramovš, A., Kochansky Devidé, V.
Karbonske in permske plasti v severnih Julijskih Alpah
1979. Geologija 22/1, 21-54

Mlakar, I.
Grödenska formacija v soseščini Pb, Zn, Hg rudišča Knapovže
2002. Geologija 45/1, 25-33

Mlakar, I.
Grödenska formacija pri Polhovem Gradcu
2002. Geologija 45/1, 35-45

Grad, K., Protić, M., Radošević, S.
Terigeni permski sedimenti in uranonosna formacija
1972. Geologija 15, 77-90

Dozet, S., Kanduč, T., Markič, M.
Prispevek k petrologiji temno sivih do črnih plasti v zgornjepermskih in triasnih karbonatnih kamninah na območju med Ljubljano in Blokami
2012. Geologija 55/1, 77-92

Ramovš, A.
Richthofenia lawrenciana (Koninck) (Brachiopoda) in Waagenophyllum indicum (Waagen & Wentzel) (Tetracorallia) skupaj v žažarskem apnencu (zgornji permij)
1988. Geologija 30, 83-86

Flügel, E.
Hidrozoji zgornjega perma iz Slovenije in Črne gore
1959. Geologija 5, 86-91

Radošević, S., Jokanović, V., Ristić, M.
Rudišče urana Žirovski vrh
1972. Geologija 15, 91-93

Ramovš, A., Kochansky Devidé, V.
Karbonske in permske plasti pri Logu v Julijskih Alpah
1981. Geologija 24/1, 91-107

Skaberne, D.
Faciesi, razvoj in interpretacija sedimentacijskega okolja uranonosnega Brebovniškega člena Grödenske formacije na območju Žirovskega vrha
2002. Geologija 45/1, 163-188

Skaberne, D.
Cirkon v grödenskem peščenjaku z območja Žirovskega vrha in Sovodnja
1998. Geologija 41, 165-190

Kochansky Devidé, V.
Permski mikrofosili zahodnih Karavank
1970. Geologija 13, 175-256

Bakos, F., Brondi, A., Perna, G.
Rudišča v permskih vulkanoklastičnih kamninah, severna Italija
1972. Geologija 15, 181-194

Dozet, S., Ogorelec, B.
Mlajše paleozojske, mezozojske in terciarne oolitne in onkolitne plasti v Sloveniji – Pregled
2012. Geologija 55/2, 181-208

Ramovš, A.
O faciesih v zgornjem wordu in zgornjem permu v Sloveniji
1958. Geologija 4, 188-192

Grad, K., Ogorelec, B.
Zgornjepermske, skitske in anizične kamenine na žirovskem ozemlju
1980. Geologija 23/2, 189-220

Skaberne, D.
Interpretacija sedimentacijskega okolja na osnovi porazdelitve velikosti zrn peščenjakov grödenske formacije na območju med Cerknim in Smrečjem, Slovenija
1996. Geologija 39, 193-214

Dolenec, T., Ogorelec, B., Pezdič, J.
Zgornjepermske in skitske plasti pri Tržiču
1981. Geologija 24/2, 217-238

Aničić, B.
Geološke razmere na Orlici
1990. Geologija 33, 233-287

Ramovš, A.
Spodnjedevonijski in spodnjekarbonski konodonti v prodnikih spodnjepermijskega konglomerata pri Podlipoglavu, vzhodno od Ljubljane
1990. Geologija 31/32, 233-239

Mlakar, I.
Grödenska formacija na območju Radeč
2001. Geologija 44/2, 243-261