Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Drovenik, M., Pleničar, M., Drovenik, F.
Nastanek rudišč v SR Sloveniji
1980. Geologija 23/1, 1-157

Drovenik, M.
Bakrovo rudišče Gornja Lipa
1958. Geologija 4, 63-78

Placer, L., Čar, J.
Srednjetriadna zgradba idrijskega ozemlja
1977. Geologija 20, 141-166

Mlakar, I.
Geološke razmere idrijskega rudišča in okolice
1959. Geologija 5, 164-179

Bakos, F., Brondi, A., Perna, G.
Rudišča v permskih vulkanoklastičnih kamninah, severna Italija
1972. Geologija 15, 181-194

Mlakar, I.
O problematiki Ba, Pb, Zn rudišča Pleše
2003. Geologija 46/2, 185-224

Feruglio, G.
Svinčevo cinkovo rudišče Argentiera, Italija
1972. Geologija 15, 237-252

Iskra, M.
Geološka zgradba Savskih jam
1965. Geologija 8, 279-298

Gümüs, A.
Alpska rudišča v Turčiji
1972. Geologija 15, 315-326

Kiss, J., Cornides, I.
Izotopske raziskave in nastanek rudnih žil v Matra moutain, Madžarska
1972. Geologija 15, 383-390