Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Berce, B.
Geologija živosrebrnega rudišča Idrija
1958. Geologija 4, 5-62

Mlakar, I.
Krovna zgradba idrijsko žirovskega ozemlja
1969. Geologija 12, 5-72

Placer, L.
Tektonski razvoj idrijskega rudišča
1982. Geologija 25/1, 7-94

Cigale, M., Ramovš, A., Végh Neubrandt, E.
Triadomegalodon idrianus n. sp. iz zgornjekarnijskih plasti pri Idriji
1976. Geologija 19, 29-34

Drovenik, M., Mlakar, I.
Geološka struktura in mineralizacija v idrijskem rudišču
1972. Geologija 15, 47-59

Cigale, M.
Karnijske plasti v okolici Idrije
1978. Geologija 21/1, 61-75

Mlakar, I., Drovenik, M.
Strukturne in genetske posebnosti idrijskega rudišča
1971. Geologija 14, 67-126

Teršič, T., Gosar, M.
Preliminarni rezultati geokemične raziskave živega srebra na območju nekdanje žgalnice rude Pšenk (Idrijsko, Slovenija)
2009. Geologija 52/1, 79-86

Čar, J., Čadež, F.
Klastični vložki v srednjetriadnem dolomitu na Idrijskem
1977. Geologija 20, 85-106

Mlakar, I.
Primerjava spodnje in zgornje zgradbe Idrijskega rudišča
1967. Geologija 10, 87-126

Gosar, M., Čar, J.
Vpliv žgalnic živosrebrove rude iz 16. in 17. stoletja na razširjenost živega srebra v okolici Idrije
2006. Geologija 49/1, 91-101

Žibret, G., Gosar, M.
Koliko živega srebra je akumulirano v poplavnih sedimentih reke Idrijce?
2005. Geologija 48/1, 97-105

Drovenik, M., Strmole, D., Čar, J.
Langobardske kaolinitne usedline v idrijskem rudišču
1975. Geologija 18, 107-155

Teršič, T.
Vsebnosti in prostorske razporeditve kemijskih prvin na območju nekdanje žgalnice živega srebra Pšenk (Idrijsko, Slovenija)
2010. Geologija 53/2, 122-129

Lavrič, J. V., Spangenberg, J. E., Režun, B.
Organski geokemični zapisi hidrotermalnih spremembv rudišču živega srebra Idrija, Slovenija
2003. Geologija 46/1, 129-134

Gosar, M., Šajn, R.
Živo srebro v tleh in podstrešnem prahu v Idriji in okolici kot posledica orudenja in rudarjenja
2001. Geologija 44/1, 137-159

Placer, L., Čar, J.
Srednjetriadna zgradba idrijskega ozemlja
1977. Geologija 20, 141-166

Čadež, F.
Najmlajše diskordantne sedimentne kamenine na karbonskih plasteh v Idriji
1980. Geologija 23/2, 163-172

Mlakar, I.
Geološke razmere idrijskega rudišča in okolice
1959. Geologija 5, 164-179

Bavec, Š.
Geokemično ozadje kemičnih prvin v zgornjem in spodnjem sloju tal na območju Idrije
2017. Geologija 60/2, 181-198

Placer, L., Čar, J.
Rekonstrukcija srednjetriadnih razmer na idrijskem prostoru
1975. Geologija 18, 197-209

Čar, J., Dobnikar, M., Skaberne, D.
Barit iz Zgornje Idrijce
2002. Geologija 45/1, 201-212

Teršič, T., Gosar, M.
Deževnikovi iztrebki kot vzorčno stredstvo – primer uporabe na močno onesnaženem območju Hg žgalnice Pšenk (Idrijsko, Slovenija)
2013. Geologija 56/2, 243-255

Gosar, M.
Živo srebro v tleh in rastlinah na poplavnih ravnicah Idrijce
2004. Geologija 47/2, 259-271

Čar, J.
Kotna tektonsko-erozijska diskordanca v rudiščnem delu idrijske srednjetriasne tektonske zgradbe
1990. Geologija 31/32, 267-284

Čadež, F.
Sadra in anhidrit na Idrijskem
1977. Geologija 20, 289-301

Placer, L.
Rekonstrukcija krovne zgradbe idrijsko žirovskega ozemlja
1973. Geologija 16, 317-334

Gosar, M., Šajn, R., Biester, H.
Zvrsti živega srebra v tleh in podstrešnem prahu na Idrijskem
2002. Geologija 45/2, 373-378

Drovenik, M., Dolenec, T., Režun, B., Pezdič, J.
O živosrebrovi rudi iz rudnega telesa Grübler v Idriji
1990. Geologija 33, 397-446

Hess, A.
Vorläufige Mitteilung über Schwermetallbelastungen der Böden im Umfeld der Quecksilberlagerstätte Idrija (Slowenien)
1990. Geologija 33, 479-486

Čebulj, A.
Geološke raziskave živega srebra v Idriji in okolici
1974. Geologija 17, 520-521