Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kolar-Jurkovšek, T.
Zgornjetriasni konodonti Slovenskega bazena in njihov evolucijski razvoj
2011. Geologija 54/1, 81-90

Ogorelec, B., Buser, S.
Razvoj dachsteinskega apnenca na Krnu v Julijskih Alpah
1996. Geologija 39, 133-157

Rožič, B., Gale, L., Kolar Jurkovšek, T.
Razširjenost zgornjenorijske do retijske Slatniške formacije v Tolminskem pokrovu, vzhodne Južne Alpe
2013. Geologija 56/2, 175-186

Buser, S., Ogorelec, B.
Globljevodne triasne in jurske plasti na Kobli
2008. Geologija 51/2, 181-189

Ramovš, A.
Zgornjetriasna konodontna stratigrafija v Sloveniji. Rezultati lastnih raziskav
1997. Geologija 40, 223-232